Facebook Pixel
Anno 1024

Biskop Grimkjell

Anno 1024
Anno 1024
Grimkjell var ein av biskopane som var ein del av fylgjet til Olav den heilage. Grimkjell hadde truleg ei sentral rolle då kristenretten vart satt på Mostertinget, men var også ein viktig bidragsytar i olavskulten som utvikla seg i etterkant av Olav sin død. «Uten Grimkjell, ingen Hellig-Olav», har det blitt sagt. Men kva veit vi eigentleg om denne Grimkjell, og kva for kjelder har vi til livet hans? Ein samtale mellom dei to mellomalderhistorikarane Steffen Hope og Torgeir Landro.
Anno 1024
Ikke spilt