Facebook Pixel
Anno 1024

Kristninga som ei hending i Knuts Nordsjøimperium

Anno 1024
Anno 1024
Den engelske mellomalderhistorikaren Timothy Bolton meiner at eit dødsfall i England i 1023 kan ha ført til innføringa av kristenretten i Noreg året etter. Han peikar òg på at heilagegjeringa av Olav Haraldsson nokre år seinare handla om politisk propaganda arrangert av Knut den mektige. Samtalevert er den kjente svenske mellomalderhistorikaren Anders Winroth.
Anno 1024
Ikke spilt