Facebook Pixel
Anno 1024

Kva skjedde på Moster?

Anno 1024
Anno 1024
Det står skrive at Heilag Olav og biskop Grimkjell stadfesta kristenretten på Moster. Gjestene professor Torgeir Landro og professor Anders Winroth samtaler seg gjennom kjeldene til hendinga. Kan hende var kristenretten langt mindre og enklare enn kva folk trur. For Olav og Grimkjell måtte rette seg etter det samfunnet dei møtte i Noreg på 1020-talet. Samtalevert er Øystein Morten   
Anno 1024
Ikke spilt