Facebook Pixel
ArcticPodden

Fugl Føniks

ArcticPodden
ArcticPodden

DOF ble startet i Austevoll i 1981. Tanken var å tilby offshore tjenester til en voksende oljeindustri. Norge var på den tiden inferd med å bygge seg opp til en betydelig International produsent og behov for moderne utstyr som kunne tåle vårt tøffe klima var stort. Optimismen blomstret og flåten ble stadig utvidet med større og finere båter. Ikke minst ble det satset stort innen subsesegmentet. Banker og investorer sto klar til å finansiere veksten, men da oljeprisen knakk i 2014 hadde gjelden blitt en tung bør å bære. Aksjekursen kollapset fullstendig og, selv om selskapet har hatt aktivitet gjennom hele nedturen, har DOF, sett fra aksjemarkedets side, vært uinteressant som investeringsobjekt siden høsten 2014. Det hele endte med konkurs tidligere i år. En restruktureringsavtale ble inngått noen måneder senere og det var duket for comeback på Oslo Børs rett førsommerferien i år. Da var gjelden kuttet med ca 6 millarder kroner.

ArcticPodden
Ikke spilt