Facebook Pixel
ArcticPodden

Medvind

ArcticPodden
ArcticPodden

Integrated Wind Solutions (IWS) er et offshore vind serviceselskap med en børsverdi på 1.8 milliarder kroner. IWS ble børsnotert på Euronext Growth i 2021. Selskapet er i ferd med å gå fra et byggeprosjekt til å ha inntjening på sine nye servicebåter. ArcticPodden har besøk av CEO Lars Henrik Røren og Arctics Harald von Heyden, påtroppende leder for fornybar infrastruktur i NBIM, som er her for å diskutere det globale markedet for fornybar kraft.

ArcticPodden
Ikke spilt