Facebook Pixel
ArcticPodden

Renter ned! (etter hvert)

ArcticPodden
ArcticPodden

Styringsrentene skal ned i 2024 men markedet er for optimistisk om hvor raskt og mye mye. Budskapet fra amerikanske Fed var mer duete enn ventet, og det prises inn rentekutt med halvannet prosentpoeng neste år: Det er det vanskelig å se for seg uten en oppbremsing i økonomien som kan gi trøbbel for aksjemarkedet. Verken ECB eller Bank of England er foreløpig i kutt-humør.

Norges Bank’s renteøkning tok oss på sengen – den svake kronen var utslagsgivende. Vi mener fortsatt at det er mer sannsynlig med tre enn kun ett rentekutt i 2024.

ArcticPodden
Ikke spilt