Facebook Pixel
ArcticPodden

"YOU CAN’T GO WRONG"

ArcticPodden
ArcticPodden

Riggaksjene har fått litt juling i den senere tid. Generelt er imidlertid etterspørselen fortsatt god og ratene gir bra inntjening, men det var nok håp om at rateoppgangen skulle bli enda større. For jackups gir det usikkerhet at Saudi Arabia har lagt planene om økt produksjon på is, men det fundamentale bildet for denne sektoren er uansett tilnærmet full kapasitetsutnyttelse og god etterspørsel fra Asia. Vi synes nedgangen i aksjekursene er overdreven og er fortsatt positiv til alle deler av riggsektoren.

ArcticPodden
Ikke spilt