Facebook Pixel
Backflip med Snorre Monsson

Backflip #16 Egenløft

Backflip med Snorre Monsson
Backflip med Snorre Monsson
Snorre drøfter fordeler og ulemper ved det romerske rikets fall. Hvordan hadde verden sett ut i dag, dersom keiserdømmet fremdeles regjerte?

En Juicy Producy
@snorresnorresnorre
Backflip med Snorre Monsson
Ikke spilt