Facebook Pixel
Backflip med Snorre Monsson

Backflip #20 Si nei

Backflip med Snorre Monsson
Backflip med Snorre Monsson
Snorre drar oss gjennom Jean-Baptiste Moliérs forfatterskap og belyser den tematiske røde tråden i verkene hans. Hvem hadde Moliére kritisert i dag?

En Juicy Producy
@snorresnorresnorre

Backflip med Snorre Monsson
Ikke spilt