Facebook Pixel
Bakevjen

Rødlisting av laksen og boikott av oppdrettslaksen - Med Jostein Henriksen

Beskrivelse

Bakevjen avbryter med en ekstra nyhetssending.Hjelp vi er rødlistet! Laksen tar det første (offisielle) steget mot utryddelse, den havner på rødlista. Ny statusrapport om laks fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning gjennomgåes med Helge Skoglun. Bjørnar og Jostein Henriksen fra Oppstrøms har sluppet seg løs og skrevet NRK-sak om rødlistingen "ARTSUTRYDDELSE PÅ EN TALLERKEN". Hva skjer nå? Hva kan du selv gjøre? Hvem får dette konsekvenser for? Fiskeren eller utrydderen? Må Bjørnar skaffe seg hemmelig adresse?

Kategorier