Til podkasten
av Moderne Media
Bærekraftspodden

Episode 01: Bærekraft til havs

Beskrivelse

Bærekraftsmål 14  Hav dekker store deler av den blå planeten og mesteparten av oksygenet er produsert i havene. Sunne hav er avgjørende skal stadig flere munner mettes når menneskene blir flere. Norge er en av verdens aller største shippingnasjoner og stor del av norsk eksport er direkte avhengig av havet. Endres tilstanden til verdenshavene kan det derfor få katastrofale følger for menneskene og for oss i Norge. I episoden om bærekraftsmål 14: «Livet under vann» kaster utviklingsminister Nikolai Astrup og daglig leder i Rederiforbundet Harald Solberg lys over hvilke utfordringer, men også muligheter menneskeheten står ovenfor til havs. Sammen med programleder Kim N. Gabrielli trekker de opp dilemmaer og konkrete løsninger i skjæringspunktet mellom privat og offentlig sektor knyttet til forsøpling av havene og resirkulering av skip.

Detaljer

Episode

av Moderne Media