Facebook Pixel
Bli Hørt!

Lyd i mediemiksen, analyse og utvikling over tid

Bli Hørt!
Bli Hørt!

For å snakke om dette har vi med oss Knut-Arne Futsæter, som er Research director i Kantar Media, og har nylig snakket om “De store medietrendene” på seminaret “Folks Medievaner 2023”. Knut-Arne har vært sentral med å utvikle mediemålingene i Kantar, og analyserer både norske og internasjonale medietrender.

Knut-Arne tar for seg utviklingen av radiolytting i Norge, og hvordan denne formen for mediefobruk er like relevant som noensinne. Med et fokus på yngre lyttere, ser vi på hvordan podkaster har spilt en avgjørende rolle i å øke veksten i lyttertid. I tillegg til hvordan betalingsviljen har påvirket den økende trenden for bruken av gratismedier med og uten reklame.

Bli Hørt!
Ikke spilt