Facebook Pixel
Bli Hørt!

Merkemarkører

Bli Hørt!
Bli Hørt!

Dagens gjest er Julius Støback som er strategidirektør i NSB marketing best practice. Han jobber med å gjøre research og analysere ord og tall for NSBs kunder og så gi råd som hjelper dem å selge mer, til flere, for mer. I tillegg bruker Julius tid på å omsette vitenskapsfolkenes forskningsfunn til hjelp for markedsførere i praksis.

Ved å utforske konseptet merkemarkører, avslører Julius hvordan gjenkjennbare lydlogoer fungerer som kraftfulle verktøy. Dette fenomenet illustrerer tydelig hvordan lyd spiller en avgjørende rolle i å skape umiddelbar gjenkjennelse og styrke identiteten til et merke, uten bruk av verken synlige navn eller logoer.

Bli Hørt!
Ikke spilt