Facebook Pixel
Bli Hørt!

Ung24

Bli Hørt!
Bli Hørt!

For å snakke om Ung24 rapporten og hvordan lyd treffer de unge har vi fått besøk av Vilde Vågsland, seniorrådgiver og ansvarlig for Opinions årlige UNG-rapport. UNG2024  gir deg et nært innblikk i de unges verdier, holdninger og fremtidstro. Hvilke drømmer og ambisjoner har de i en tid med høy inflasjon og økende priser? Medievaner endres i rasende fart, så hva er årets viktigste trender og fenomener i de unges digitale univers? Ung24 rapporten hjelper å forstå hva de unge føler, tenker og mener, hva som skiller dem fra hverandre og hva de samles om.

UNG er en årlig studie av utviklingstrekk hos norsk ungdom i alderen 15 til 25 år. Alle unge er ikke like. UNG2024 gir deg en dyptgående forståelse av hvordan jentene skiller seg fra gutta, hvordan bygdeungdommen skiller seg fra byungdommen, hvordan 15-åringene skiller seg fra 25-åringene, blant mange spennende innsikter.

Bli Hørt!
Ikke spilt