Facebook Pixel
BOBcast

Det vanskelige regnestykket – hvordan møter vi mennesker med overvekt og fedme?

Beskrivelse

Det blir ofte sagt at nøkkelen til vektnedgang er et enkelt regnestykke – færre kalorier inn enn ut – men i realiteten ser man at varig vektnedgang er svært vanskelig å få til. Dette til tross for mer kunnskap om kosthold og trening i befolkningen enn noensinne. Hvordan henger dette sammen? Hvordan møtes personer med overvekt og fedme i helsetjenesten, hvilken behandling tilbys de, og hva ser ut til å fungere?

Denne samtalen ledes av Marianne Clementine Håheim, interessepolitisk rådgiver i ROS. I sofaen sitter Yngvild Sørebø Danielsen, Finn Markussen og Daniel Spjeld.

Yngvild Sørebø Danielsen er PhD og spesialist i klinisk psykologi med fordypningsfelt barn og unge. Hennes hovedkompetanse er innen kognitiv atferdsterapi og familiebasert behandling, samt behandling av spiseforstyrrelser og fedme. Danielsen er seksjonsleder ved Seksjon for barn og ungdom ved Psykologisk universitetspoliklinikk på UiB, og underviser ved Det psykologiske fakultet. Finn Markussen er tidligere kommuneoverlege i Bergen, og jobber nå med folkehelse og livsstil knyttet til Frisklivssentralen.
Daniel Spjeld er rådgiver ved ROS senter i Vestland, og utdannet medarbeider med brukererfaring. Han har egenerfaring med overspisningslidelse.

----

«Kroppen er den nye sjelen», skrev psykiater Finn Skårderud i en kronikk i Aftenposten romjulen 2013. Åtte år senere ser ikke vår overopptatthet av mat og kropp ut til å minke – snarere tvert imot. Henvendelsene til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser blir stadig flere, og kommer fra stadig yngre barn. Hvor er det skoen trykker? Hvem har skyld i denne utviklingen? Og hvordan kan vi ta sjelen tilbake?

Dette er blant spørsmålene ROS utforsket med arrangementsrekken «Den nye sjelen?» på Bergen Offentlige Bibliotek i 2021. I løpet av tre kvelder ble fag- og ressurspersoner invitert til sofasamtaler om mat, kropp og kultur.

Opptak fra Bergen offentlige bibliotek den 25. november 2021.

Kategorier