Facebook Pixel
Bomberommet

18. Spør en ekspert: Kjølv Egeland om Nato, atomvåpen og FNs atomvåpenforbud

Bomberommet
Bomberommet
I samarbeid med Norske Leger mot Atomvåpen, ICAN Norge og Nei til Atomvåpen inviterte vi til nok en Spør en ekspert-kveld med forsker Kjølv Egeland.

Kjølv Egeland er statsviter og forsker ved Senter for internasjonale studier ved Sciences Po i Paris og tilknyttet tenketanken Det Norske Folkerettsakademi. I 2018 fullførte Kjølv sin doktorgrad i internasjonale relasjoner ved Universitetet i Oxford etter en mastergrad i Peace and Conflict Studies fra UiO. Kjølv har særlig kompetanse på atomvåpen og dets rolle i verdenssamfunnet. Som ekspert på feltet publiserer Kjølv jevnlig i ledende akademiske tidsskrifter.
Bomberommet
Ikke spilt