Facebook Pixel
Bomberommet

23. Kolahalvøya - hva nå? Del 1

Bomberommet
Bomberommet
Vi har invitert Bror Eskil Heiret til å snakke om hva som er status for atomsikkerheten rundt Kolahalvøya.

I del 1 av samtalen starter vi med bakgrunnen for hvorfor regionen har vært og fortsatt er så sentral i relasjonen mellom Norge og Russland.

Bror Eskil Heiret har jobbet i miljøbevegelsen siden 2020 med internasjonalt samarbeid og atomsikkerhet. Han har spesielt jobbet med miljø- og fredsbevegelsen i Nordvest-Russland og har tidligere bodd i Murmansk.
Bomberommet
Ikke spilt