Facebook Pixel
Bomberommet

24. Kolahalvøya - hva nå? Del 2

Bomberommet
Bomberommet
Vi har invitert Bror Eskil Heiret til å snakke om hva som er status for atomsikkerheten rundt Kolahalvøya.

I del 2 av samtalen retter vi blikket mot hva som skjer med samarbeidet rundt Kolahalvøya akkurat nå, og går tettere inn på temaer som atomsikkerhet, miljø, militær rivalisering og hvordan det russiske sivilsamfunnet jobber mot krig.

Bror Eskil Heiret har jobbet i miljøbevegelsen siden 2020 med internasjonalt samarbeid og atomsikkerhet. Han har spesielt jobbet med miljø- og fredsbevegelsen i Nordvest-Russland og har tidligere bodd i Murmansk.
Bomberommet
Ikke spilt