Facebook Pixel
Bouvet bobler

Bouvet bobler

40 episoder
Teknologi

Bouvet bobler

40 episoder
Teknologi

Om Bouvet bobler

Velkommen til Bouvet bobler. I denne podcasten sprudler vi over med engasjement for fag, trender og aktuelle temaer innen teknologi, design og samfunn.

Episoder

2022

Ikke spilt