Facebook Pixel
Bybanebedraget

Episode 19: EN STORM AV UVITENHET OG UÆRLIGHET

Bybanebedraget
Bybanebedraget

Nå kan det åpne seg en mulighet til å oppnå det som tidligere byråd har nektet oss: Å få utredet et SERIØST tunnel-alternativ for bybanen til Åsane. En slik utredning vil ikke forsinke bygging av Åsanebanen. Ståle Eeg Nielsen og Torstein Dahle tar i denne episoden for seg de viktigste påstandene som kjøres fram i den stormen som reises mot dette. De påviser at oppfatningen om at bybanen som bystyret har vedtatt, er "gryteklar", er langt fra sannheten. Ledere som uttaler seg som om de er "næringslivet" har ikke grunnlag for det. Og det er feil at 30 milliarder kroner står i fare. En bybane i tunnel er like effektiv for å nå nullvekstmålet og kan realiseres like raskt eller raskere enn det vedtatte dagalternativet.

Bybanebedraget
Ikke spilt