Facebook Pixel
Bybanebedraget

Episode 23: DE FORTSETTER Å BRUKE PENGER PÅ DAGLØSNINGEN

Bybanebedraget
Bybanebedraget

Mens vi venter på at arbeidet med den nye tunnelutredningen skal komme i gang, fortsetter Bybanen Utbygging å bruke penger på dagalternativet. I denne episoden har Torstein besøk av Trond Tystad, som mener at dette er gambling med fellesskapets penger. "Det kan bli Norgeshistoriens dyreste sysselsettingstiltak per person", sier han. Tystad kommenterer også en rekke av de utfordringene som reiser seg nå, blant annet hvordan man skal sikre at tunnelutredningen blir troverdig og kan oppfattes som riktig av alle parter.

Bybanebedraget
Ikke spilt