Facebook Pixel
Bybanebedraget

Episode 27: TUNNEL-LØSNING BLIR BILLIGST

Bybanebedraget
Bybanebedraget

Byråd Christine Kahrs har vært i Oslo og fortalt regjeringen at tunnelalternativet for bybanen til Åsane er tre ganger så dyrt som dagløsningen. I Bergens Tidende blir hun hyllet av fylkesordfører Jon Askeland. Problemet er bare at det hun sier ikke er riktig. I dag vet vi at en tunnelløsning etter alt å dømme blir billigere enn dagløsningen. Så hvorfor presenterer da byråden dette gamle sludderet? Gjest i denne episoden er ingeniørgeolog Frode Arnesen, en av landets aller fremste eksperter på tunnelbygging.

Bybanebedraget
Ikke spilt