Facebook Pixel
Dagsorden

Dagsorden

13 episoder
Utdanning

Dagsorden

13 episoder
Utdanning

Om Dagsorden

Bente Kalsnes, Ketil Raknes og Lene Pettersen tar for seg temaer knyttet til kommunikasjon, journalistikk og teknologi. De setter samfunnsaktuelle problemstillinger på dagsorden, og kobler disse til forskning. I hver episode deler vi våre fotnoter med lytterne. Trioen jobber på Institutt for kommunikasjon, Kristiania. Foto: Anders Nilsen.

Episoder

2021

2020

Ikke spilt