Facebook Pixel
David Skaufjord forklarer alt

Kaffe med Jørgen Hansrud

David Skaufjord forklarer alt
David Skaufjord forklarer alt
Jørgen Hansrud er baristatrener og brandmanager for kaffe, og jobber til daglig i Steam kaffebar. I denne episoden prater han med David over en kopp Columbiansk om hvordan man enkelt lager fantastisk kaffe, om riktig bruk av utstyr og råvarer, om hvorfor du burde snu moccamasteren på hodet eller betale kaffebondet litt ekstra.
David Skaufjord forklarer alt
Ikke spilt