Facebook Pixel
Derfor er jeg sosialdemokrat

#11: Arne Pedersen

Beskrivelse

Arne Pedersen er ein sterk røst frå Vestre Jakobselv. Mange kjenner han som leiar i Kystfiskarlaget, ein organisasjon som representerer 700 medlemmar langs heile kysten. Høyr korleis han meiner organisasjonsliv og fiskekvotar kan skildre kampane sosialdemokratiet står overfor i dag. Merk at opptaket med Arne var gjort før koronapandemien braut ut.

Kategorier