Facebook Pixel
Diagnose

Prematur

Beskrivelse

De aller fleste barn blir født til termin, men noen kommer til verden tidligere enn forventet. Hva slags betydning har en for tidlig fødsel for disse barna og for familien rundt – og hvor går egentlig grensa for hvor tidlig et menneske kan bli født?

Kategorier