Facebook PixelEpisode 7 - Storebror og overvåkning | Dobbeltklikk | Podplay
Til podkasten
av Digi.no
Dobbeltklikk

Episode 7 - Storebror og overvåkning

Beskrivelse

«Vi er på vei inn i en tid hvor det er økonomisk og teknisk mulig å overvåke samtlige borgere 24 timer i døgnet. Om bare få år vil det til og med bli enkelt. Dette er en av vår generasjons største spørsmål, fra nå og inn i all framtid vil det være slik.» Dette er et utsagn fra Olav Lysne, informatiker, direktør for Simula Met, og professor ved Oslo Met. I denne episoden av Dobbeltklikk prater vi om overvåkning gjort av stater og private selskaper, og hva det har å si for samfunnet.

Detaljer

Episode 7

av Digi.no