Facebook Pixel
Document.no

Skogpod 3. juni 2024 - Mannheim og Den sorte Svane

Document.no
Document.no

Det islamistiske overfallet på islamkritiker Michael Stürzenberger ryster Tyskland og alle som har sett videoen og lest om resultatet. Hele scenariet forteller om et samfunn som ikke lenger vet å ta vare på seg selv. Politimannen angriper mannen som forsøker å avverge angrepet. Hadde han ikke det gjort hadde han trolig vært i live. Men slik har politikerne og mediene oppdratt oss: Det er ikke forskjell på voldelige islamister og fredelige islam-kritikere.

Stïrzenberger er dømt tiil 7 måneders fengsel utelukkende for å fremfør kritikk av politisk islam offentlig. Dommeren mener det er Volksverhetzung. Hun har vært aktiv for å hindre utvisning av avviste ayslsøkere.

Det finnes ingen nedre grense for samfunnets selvdestruksjon.

Den sorte Svane dokumenterer et samfunn på vei mot oppløsning på en annen måte: Amira er jurist og de kriminelles favorittfixer. Hun vil gjerne ut av klisteret og får sjansen når TV2 lager dokumenter med skjult opptak. Det er farlig business.

Den sorte Svane dokumenterer at innvandrerkriminalitet og hvitsnippsforbrytelser går utmerket sammen. Islam har en korroderende virkning på sekulære avkristnede samfunn som kun verdsetter penger, sex og luksus.

Det er Danmarks møte med seg selv.

Document.no
Ikke spilt