Facebook Pixel
Document.no

Skogpod onsdag 5. juni 2024 - Når fascismen kommer til Amerika

Document.no
Document.no

Det var en såkalt trope på venstresiden på 60-70-tallet å snakke om "når fascismen kommer til Amerika". Vi gransket tegn på den politisk stjernehimmelen som astrologer. Richard Nixon hadde mange av "tegnene", senere var det Bush I og II, særlig den siste. George W. var president under 9/11 og sa én gang at USA måtte gå på et korstog mot radikal islam. Han ble øyeblikkelig spiddet.

Nå er presidenten for Amerika på et korstog mot Amerika, liksom den norske eliten er på et korstog mot Norge.

I denne eventyrfortellingen står Israel som lille David som tar opp kampen mot Goliat. Det får vestlig elite til å gå amok. Hvis Israel beseirer radikal islam endres maktbalansen i verden. Vesten er i ferd med å inngå en pakt med islam, maken til konkordatet Hitler inngikk med Vatikanet.

Derfor blir eliten hysterisk ved tanken på en israelsk seier.

Document.no
Ikke spilt