Facebook Pixel#71 - Bekkenskader - Gjester: Tina Gaarder og Halvard Stave | Du puster for fort | Podplay
Til podkasten
av Ole Kristian Andreassen
Du puster for fort

#71 - Bekkenskader - Gjester: Tina Gaarder og Halvard Stave

Beskrivelse

Prehospital vurdering av traumepasienten kan være vanskelig og uoversiktlig. Denne episoden tar for seg vurdering av bekkenskader.

I studio har jeg fått med meg et stjernelag. Tina Gaarder er professor og leder avdelingen for traumatologi ved Oslo universitetssykehus.

Halvard Stave er seksjonsoverlege i Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus og har lang erfaring med prehospital medisin.

Sammen snakker vi om anatomien, vurdering og behandlingen av disse pasientene med fokus på prehospital behandling.

https://www.dupusterforfort.com/

Detaljer

Episode 79

av Ole Kristian Andreassen