Facebook Pixel
Eksamenspodden

#8 Historie: Middelalderen

Beskrivelse

Middelalderen er epoken mellom antikkken og renessansen. Den strekker seg fra ca 500- 1500-tallet. Vi deler denne perioden i tre faser: tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder. Framveksten av føydalsamfunnet, kristendommen og statene i Europa er viktige tema i Middelalderen.

Kategorier