Facebook Pixel
Energi og Klima

Energi og Klima

Energi og Klima

Om Energi og Klima

Hold deg oppdatert på hva som skjer innen energi, omstillingen til nullutslipp og klimapolitikk i Norge og EU. Energi og Klima er en podkast fra Norsk klimastiftelse.
Energi og Klima produserer etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og er medlem i Fagpressen. Ansvarlig redaktør er Anders Bjartnes og programleder er Kirsten Å. Øystese.
For ris, ros, innspill og ideer, kontakt redaksjonen på energiogklima@energiogklima.no

Episoder

Ikke spilt