Facebook PixelCOP26: - Så bra som vi realistisk kunne forvente bortsett fra på ett punkt | Energi og Klima | Podplay
Til podkasten
av Energi og Klima
Energi og Klima

COP26: - Så bra som vi realistisk kunne forvente bortsett fra på ett punkt

Beskrivelse

Steffen Kallbekken, forskningsleder ved CICERO, Senter for klimaforskning, mener årets klimatoppmøte tar verden noen viktige skritt i riktig retning.

Men på ett punkt er han kritisk til utfallet: - Det åpnes opp for bruk av gamle kvoter. Det er uheldig. Det er en fare for at både land og kanskje særlig bedriftsmarkedet vil benytte seg av kvoter med en tvilsom klimaeffekt for å oppnå karbonnøytralitet. Jeg skulle helst sett at det ikke ble åpnet for å overføre disse gamle kvoter, sier Kallbekken.

I denne podkasten oppsummerer han hovedpunktene fra CO26 og ser også frem mot kommende klimatoppmøter der han tror spørsmålet om finansiering av klimatilpasning og tap og skade kommer til å bli vektlagt mer - ikke minst som en følge av enda mer synlige og alvorlige konsekvenser av klimaendringene.

Detaljer

Episode 68

av Energi og Klima