Facebook PixelEnergikrise, EU-toppmøte og kamp om atomkraften | Energi og Klima | Podplay
Til podkasten
av Energi og Klima
Energi og Klima

Energikrise, EU-toppmøte og kamp om atomkraften

Beskrivelse

Etter koronakrisen har EU fått en ny krise i fanget: Energikrisen. Den er det ingen umiddelbar løsning på. - Situasjonen er veldig alvorlig i veldig mange EU-land, sier Alf Ole Ask, Energi og Klimas korrespondent i Brussel.

Energiprisene er rekordhøye, og ligger an til å holde seg høye gjennom vinteren. Denne uka er det toppmøte i EU der alle EUs statsledere er ventet til Brussel.

Skal EU nå sine klimamål, må den akutte energikrisen håndteres uten å svekke eller forsinke arbeidet med å få vedtatt og iverksatt politikk som trengs for å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030 og for å nå målet om klimanøytralitet innen 2050.

Sentralt i EUs klimapolitikk er at fossil energi – som gass – skal fases ut. Også kjernekraften er på vei ut av energimiksen, blant annet i Tyskland, mens i andre EU-land har energikrisen ført til at atomkraften har fått et bedre rykte enn hva den hadde.

- Diskusjonen om gassens rolle i overgangen til 2050 og ikke minst atomkraftens rolle i det grønne skiftet kommer til å bli interessant og en het sak fremover, forteller Ask.

Hør hele samtalen med programleder Kirsten Å. Øystese i denne ukas podkast.

Detaljer

Episode 64

av Energi og Klima