Facebook Pixel
Et øyeblikk – en evighet

Bygning 1: 400 åringen – Lars forteller

Et øyeblikk – en evighet
Et øyeblikk – en evighet

Bygning 1: 400 åringen – Lars forteller

Gjennom et liv i Forsvaret har han opplevd krise og krig på nært hold gjennom operasjoner i Kosovo og Afghanistan. Det tyngste øyeblikket var likevel da han han som vikarierende styrkesjef fikk all oppmerksomhet da vi mistet fire soldater 27. juni 2010 i Afghanistan

Generalmajor Lars Lervik er sjef for hæren i en tid da krigens alvor har rykket ubehagelig nær. Samtidig har fokuset gått fra operasjoner ute i verden til å ha et forsvar av våre nasjonale interesser her hjemme. Hør hans tanker om veteranbegrepet, og hvordan Hæren har voktet samfunnet i snart 400 år.

  Medvirkende: Generalmajor Lars Lervik Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet Foto: Stephen Olsen / Forsvaret    
Et øyeblikk – en evighet
Ikke spilt