Facebook Pixel
Et øyeblikk – en evighet

Bygning 1: Etterretning, i praksis og teori – Kjetil forteller

Et øyeblikk – en evighet
Et øyeblikk – en evighet
  Bygning 1: Etterretning, i praksis og teori – Kjetil forteller

Med utdannelse som sykepleier, og bakgrunn fra infanteriet og Heimevernet, ble han vervet til etterretningstjenesten. Han tjenestegjorde som etterretningsoffiser på Balkan, i Irak og Afghanistan. Siden har Kjetil Hatlebrekke løftet etterretningsfaget opp på høyskolenivå. På tross av en alvorlig hjertesykdom fullførte han doktorgraden innenfor militær etterretning, og gav ut en sammenfattende fagbok om emnet. Han er også medforfatter av boken «Etterretning» som han skrev med Frode Kristoffersen i 2022

MEDVIRKENDE: Major/fagdirektør Dr. Kjetil Ely Hatlebrekke Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet  

Merk: Når denne episoden blir publisert mottar Kjetil livsviktig behandling i USA for en alvorlig kreftsykdom – en behandling som i dag ikke blir tilbudt i Norge. Et øyeblikk – En evighet er koordinator for innsamlingsaksjonen som skal sikre at han får all nødvendig behandling og oppfølging.

For å gi et bidrag til innsamlingsaksjonen for Kjetil, klikk her: Fornyet spleis for Kjetil Hatlebrekkes kreftbehandling i USA

   
Et øyeblikk – en evighet
Ikke spilt