Facebook Pixel
Et øyeblikk – en evighet

Lingeloftet: Å snu den siste stenen - Erlend forteller

Et øyeblikk – en evighet
Et øyeblikk – en evighet

Lingeloftet: Å snu den siste stenen - Erlend forteller

Han har tjenestegjort i Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Spesialstyrkene, hele tiden med hund i fokus. Som marinejeger tjenestegjorde han i Afghanistan sammen med FSK, og opplevde flere dramatiske hendelser som kunne kostet ham livet. Det var likevel da småbarnsfaren Erlend Gray (42) nylig fikk vite at han har under et år igjen å leve, at han fikk bevist hvor enestående sterkt samholdet i spesialsoldatmiljøet er, både innad i Norge og hos våre allierte internasjonalt. Det pågår nå en kamp mot tiden for å samle inn midler som kan gi Erlend livreddende behandling i USA. Både sivile og militære grupper arbeider iherdig for å gi Erlend et siste håp om å vinne over sykdommen.   Medvirkende: Løytnant (r) Erlend Gray Tom Amriati-Løvås fra Et Øyeblikk en Evighet Foto: KIBS
Et øyeblikk – en evighet
Ikke spilt