Facebook Pixel
Forklart

Forklart

Forklart

Om Forklart

De største nyhetssakene forklart på 15 minutter. Kontakt: forklart@aftenposten.no

Episoder

Ikke spilt