Facebook Pixel
Forklart

Overgrepet som fikk Trump dømt (to ganger)

Forklart
Forklart
Donald Trump er dømt til å betale 865 millioner kroner i erstatning for ærekrenkelser mot E. Jean Carroll. Saken bunner i en eldre overgrepssak på 90-tallet. USA-korrespondent Kjetil Hanssen forteller historien og forklarer hva det betyr for Trumps valgkamp.
Forklart
Ikke spilt