Facebook Pixel
Frågar Åt En Kompis

273. Kosläpp

Frågar Åt En Kompis
Frågar Åt En Kompis
Vad händer när man dör, hur torkar sig snubbar på toan och i vilken ålder ändras det från att man vill vara äldre till att man vill vara yngre?

Ha nu en Baila Chiki Chiki-vecka och ställ dina frågor på @thefragaratenkompisofficial på instagram
Frågar Åt En Kompis
Ikke spilt