Facebook Pixel
Frambupodcasten

Frambupodcasten

26 episoder
Utdanning

Frambupodcasten

26 episoder
Utdanning

Om Frambupodcasten

Frambu er en del av den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser. Hovedoppgaven vår er å samle og spre tverrfaglig informasjon om rundt 450 sjeldne eller lite kjente diagnoser og tema knyttet til disse.

Episoder

2019

2018

Ikke spilt