Fysi Podcast

Covid-19 pasienter - Tonje Klætte & Kristina Struksnæs Fjone

Beskrivelse

Denne episoden er laget i samarbeid med Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi. Vi snakker om hvordan Covid-19 viruset angriper kroppen vår og hvordan fysioterapeuter håndterer denne pasientgruppen på sykehuset. Til slutt dreier praten seg rundt konsekvensene av å ha vært syk med et alvorlig forløp. 
Vi håper at denne episoden vil være nyttig for terapeuter som jobber på sykehus, men også i kommunehelsetjenesten, ved rehabiliteringssentere og på institutter rundt i Norge. 

Support the show (http://fysi.no)

Detaljer

Episode 12

Sesong 3

av Fysi