Fysi Podcast

Parkinsons sykdom: Fysioterapi og best practice - Per Ola Wold-Olsen - (Del 2)

Beskrivelse

I del 1 får du høre mer om hva ParkinsonNet er, begrepsavklaring, symptombilde, ulike varianter av parkinson og ulike behandlingsprinsipper med medisinering og dyp hjernestimulering.

I del 2 er det et fokus på hva som defineres som “best practice” ut fra hvilke guidelines og hva som er konsensus rundt fysisk aktivitet og trening. I denne delen får du høre Per Ola sine tips til hvordan man kan forebygge fall risiko og hvordan man kan håndtere pasientgruppen i klinikken.

Per Ola Wold-Olsen har lang erfaring med parkinson pasienter. Han jobber i ParkinsonNet Norge der han er fagveileder og koordinator for Oslo.

Support the show (http://fysi.no)

Detaljer

Episode 7

Sesong 5

av Fysi