Facebook Pixel
Fysisk for psykisk

Feminin og muskuløs? Kroppspress blant unge

Fysisk for psykisk
Fysisk for psykisk
Hva er kroppsidealet for menn og for kvinner? I hvor tidlig alder blir vi påvirket av kroppspress og press til å prestere? Toppidrettsutøver og gymlærer, Synne Krokstad, er på besøk for å snakke om sine erfaringer med kroppspress. Hun forteller om å spise for prestasjon, og ikke for utseende, og å tørre å bryte med normene i toppidretten. Hvordan kan vi hjelpe barn og unge med å takle utfordringene i møte med prestasjons- og kroppspress?
Fysisk for psykisk
Ikke spilt