Facebook Pixel
Fysisk for psykisk

Livet 2021 - lærdom i tøffe tider

Fysisk for psykisk
Fysisk for psykisk
Nok et år med pandemi har gitt mennesker nye utfordringer og mer usikkerhet. Koronaen legger begrensninger på oss og for mange blir livet vanskelig. Når vi nå går inn i et nytt år er det tid for refleksjon, og for å sette (seg) nye mål. Kan pandemien også gi oss nye perspektiver og innsikt?
Fysisk for psykisk
Ikke spilt