Facebook Pixel
Fysisk for psykisk

Selvaksept

Fysisk for psykisk
Fysisk for psykisk
Føler du deg rådvill, fortapt eller litt låst? Sitter du fast i et negativt tankesett?I ukens episode ønsker jeg å gi noen råd til deg som vil komme deg videre, men ikke vet hva du vil eller hvor du skal starte. Du kan ikke alltid vite eller kontrollere veien videre. Du trenger heller ikke å ha en plan klar. Men hvis du ønsker forandring, bør du finne ut av hva som holder deg igjen.
Fysisk for psykisk
Ikke spilt