Facebook Pixel
Geir's Grovis

Hvilken kroppsdel blir 10 ganger så stor når den blir stimulert?

Geir's Grovis
Geir's Grovis
Har du hørt den om hu lærerinna som spurte elevene sine om hvilken kroppsdel som blir 10 ganger så stor når den blir stimulert?
Geir's Grovis
Ikke spilt