Facebook Pixel
Gi litt mer faen

Episode 60: Alkoholisme i nær familie

Gi litt mer faen
Gi litt mer faen

Dagens tema er basert på en e-post fra en GLMF-lytter, og emnet er ganske sårt: alkoholproblemer i familien. Tommy og Geir går gjennom e-posten, og snakker deretter om følgende tema: oppvekst, bitterhet, sorg, skam, sinne - og perspektivskifte. I tillegg forsøkes følgende spørsmål besvart: kan man hjelpe noen som ikke vil hjelpes? Hvordan er det å vokse opp med en forelder med alkoholproblemer? Hvor skal ens lojalitet ligge som voksen? Hvordan skal man kunne håndtere smerten som ofte ligger i det å ta avstand i en vanskelig relasjon?

Potensielt nyttig:

Voksne barn av alkoholikere: http://al-anon.no/er-al-anon-noe-for-meg/vba-barn-av-alkoholikere/

Drikker du for mye? https://avogtil.no/drikkestatus/

Rustelefonen: 915 08 588

Gi litt mer faen
Ikke spilt