Facebook Pixel
God fysikk

Paradoksale sorte hull, med Eline Prytz Andersen

God fysikk
God fysikk

Sorte hull sluker alt i sin vei, også informasjon. Dette bryter med en av de fundamentale reglene i fysikken: det er et paradoks rett og slett. Kan hawkingstråling løse paradokset? Nei, selv Steven Hawking kunne ikke løse paradokset. Kanskje Eline Prytz Andersen fant en løsning i masteroppgaven sin? (https://www.duo.uio.no/handle/10852/88794)

God fysikk
Ikke spilt