Facebook Pixel
Goffeng På Leting

Politisk personlighet?

Beskrivelse

Velger du politikken din med en slags kosmisk fri vilje, eller er du født inn i den? Står du fritt til å plukke blant de tilgjengelige politiske preferansene som ligger på buffettbordet, eller er din politiske personlighet satt av andre enn deg selv? Dette er et veldig fascinerende spørsmål. Og hva man mener om det styres ofte av omkringliggende ideologi. Psykolog Thomas Kleppestø har skrevet dokotorgradsavhandling hvor han forsøker å legge empiri til grunn. Resultatet er selvsagt for noen, farlig for andre.

I tillegg prater vi om litt av hvert rundt omkring. Vi synes det ble en fin samtale, og jeg håper du er enig.